PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:45:56 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:34:51 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
3Khách vãng lai01:50:04 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00129
4Khách vãng lai01:19:23 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9799
5Khách vãng lai01:11:10 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32417
6Khách vãng lai01:06:28 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9792
7Khách vãng lai00:37:23 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai00:27:17 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
9Khách vãng lai00:22:57 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9817
10Khách vãng lai00:11:14 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9713
24 1 2019