PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ATrần Thị Mơ
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Vân
3Tiếng Việt2APhạm Thị May
4Tiếng Việt2BĐàm Thị Phương
5Tiếng Việt2CNguyễn Thị Hiền
6Tiếng Việt3ABùi Thị Tết
7Tiếng Việt3BTrịnh Thị Nhị
8Tiếng Việt3CNguyễn Thị Yến
9Tiếng Việt4ATrần Thị Vui
10Tiếng Việt4BNguyễn Thị Lâm
11Tiếng Việt5AKim Thị Hải
12Tiếng Việt5BVũ Thị Giang