PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
03 Triển khai hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2016 04/11/2016 [HyperLink19]
03 Triển khai hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2016 04/11/2016 [HyperLink19]
01 GIẤY MỜI HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 26/09/2016 [HyperLink19]
01 BÁO,TẠP CHÍ THÁNG 7,8,9/2016 26/09/2016 [HyperLink19]
  ) Về việc tổ chức thi cấp huyện Violympic Toán trên Internet 04/03/2016 [HyperLink19]