PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 phòng chống cơn bão số 7 17/10/2016 [HyperLink19]
2 Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra 11/10/2016 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn thực hiện công tác GDTC, Ngoại khóa và Y tế trường học; năm học 2016 - 2017 11/10/2016 [HyperLink19]
4 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 11/10/2016 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012 - 2013 08/05/2013 [HyperLink19]
6 Mẫu đánh giá, xếp loại Cán bộ, giáo viên , nhân viên năm học 2012 - 2013 của PGD 08/05/2013 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v xét trợ cấp Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam trong CNVC, LĐ 08/05/2013 [HyperLink19]
8 Kết quả giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 năm học 2012 - 2013 06/05/2013 [HyperLink19]
9 Kết quả xếp giải Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
10 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện + Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
11 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự PGD) 06/05/2013 [HyperLink19]
12 Kế hoạch giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 của Phòng GD&ĐT Bình Giang 06/05/2013 [HyperLink19]
13 Kế hoạch + Lịch kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 23/04/2013 [HyperLink19]
14 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày 08/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013 09/04/2013 [HyperLink19]
15 Mẫu báo cáo, biên bản, phiếu kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 của Phòng GD 09/04/2013 [HyperLink19]