PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Sách nghiệp vụ 1 28000
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Sách địa chí 5 1090000
5 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
6 Dạy và học trong nhà trường 8 0
7 Toán học tuổi trẻ 9 72000
8 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
9 Sách Văn học 17 743400
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Sách ngoại ngữ 25 1432000
13 sách khoa học cuộc sống 29 1448500
14 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
15 Quản lý giáo dục 36 360000
16 Sách từ điển tra cứu 40 816000
17 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
18 Học trò cười 43 210010
19 Dạy và học ngày nay 48 484700
20 Giáo Dục tiểu học 54 260500
21 Sách tham khảo khối 1 59 1273900
22 Khoa Học giáo dục 65 685500
23 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
24 Thế giới trong ta 67 735000
25 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
26 Tạp chí giáo dục 98 1097700
27 Sách nghiệp vụ khối 3 103 1830100
28 Toán tuổi thơ 106 697000
29 Sách tham khảo khối 2 113 2345400
30 Sách nghiệp vụ khối 2 113 2316600
31 Sách nghiệp vụ dùng chung 118 3591500
32 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
33 Sách nghiệp vụ khối 1 122 2335000
34 Sách giáo khoa khối 1 123 2154500
35 Sách giáo khoa khối 2 137 782200
36 Sách nghiệp vụ khối 5 139 2655400
37 Thế giới mới 142 1817600
38 Sách pháp luật 151 9170375
39 Sách tham khảo khối 4 158 3492700
40 Sách nghiệp vụ khối 4 168 3032100
41 Sách giáo khoa khối 3 189 1795700
42 Sách giáo khoa khối 4 189 1486900
43 Sách tham khảo khối 5 194 3783600
44 Sách đạo đức Bác Hồ 195 3859600
45 Sách tham khảo khối 3 223 3980670
46 Sách giáo khoa khối 5 301 2099000
47 Sách kim đồng 302 3835100
48 Sách tham khảo chung 343 12638000
 
TỔNG
4652
83070155