PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Sách nghiệp vụ 1 28000
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Sách địa chí 5 1090000
5 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
6 Dạy và học trong nhà trường 8 0
7 Toán học tuổi trẻ 9 72000
8 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
9 Sách Văn học 17 743400
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Sách ngoại ngữ 25 1432000
13 sách khoa học cuộc sống 29 1448500
14 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
15 Quản lý giáo dục 36 360000
16 Sách từ điển tra cứu 40 816000
17 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
18 Học trò cười 43 210010
19 Dạy và học ngày nay 48 484700
20 Giáo Dục tiểu học 54 260500
21 Sách tham khảo khối 1 56 1243400
22 Khoa Học giáo dục 65 685500
23 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
24 Thế giới trong ta 67 735000
25 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
26 Tạp chí giáo dục 98 1097700
27 Sách tham khảo khối 2 99 2103900
28 Sách nghiệp vụ khối 3 103 1830100
29 Toán tuổi thơ 106 697000
30 Sách nghiệp vụ khối 2 113 2316600
31 Sách nghiệp vụ dùng chung 118 3591500
32 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
33 Sách giáo khoa khối 1 120 2126500
34 Sách nghiệp vụ khối 1 122 2335000
35 Sách tham khảo khối 4 133 2953100
36 Sách giáo khoa khối 2 137 782200
37 Sách nghiệp vụ khối 5 139 2655400
38 Thế giới mới 142 1817600
39 Sách pháp luật 151 9170375
40 Sách tham khảo khối 5 152 3012500
41 Sách nghiệp vụ khối 4 168 3032100
42 Sách giáo khoa khối 4 186 1449100
43 Sách giáo khoa khối 3 188 1772700
44 Sách đạo đức Bác Hồ 195 3859600
45 Sách tham khảo khối 3 202 3581170
46 Sách giáo khoa khối 5 298 2070400
47 Sách kim đồng 302 3835100
48 Sách tham khảo chung 320 12038600
 
TỔNG
4514
80371155